SYARAT - SYARAT PERMOHONAN/ KELAYAKAN KAD NADI


KAD NADI 30:

Terbuka kepada semua pengguna Perkhidmatan Bas Nadiputra Putrajaya

SYARAT - SYARAT PERMOHONAN KAD NADI 30

 1. Memuat naik MyKad semasa permohonan pendaftaran kad Nadi
 2. Pemohon dikehendaki untuk membawa MyKad yang asal untuk tujuan pengesahan semasa tuntutan kad di Kaunter Pusat Khidmat Pelanggan, Perbadanan Putrajaya, Presint 3.

KAD NADI 10:

Terhad kepada Pengguna Perkhidmatan Bas Nadiputra Putrajaya bagi tiga (3) kategori seperti berikut:

 1. Warga Emas
 2. Orang Kurang Upaya (OKU)
 3. Pelajar Sekolah RENDAH dan MENENGAH

SYARAT - SYARAT PERMOHONAN KAD NADI 10

 1. WARGA EMAS:

  Terbuka kepada warga emas yang berumur 60 tahun dan ke atas

  1. Memuat naik MyKad semasa permohonan pendaftaran kad Nadi
  2. Pemohon dikehendaki untuk membawa MyKad yang asal untuk tujuan pengesahan semasa tuntutan kad di Kaunter Pusat Khidmat Pelanggan, Perbadanan Putrajaya, Presint 3.

 2. ORANG KURANG UPAYA (OKU):

  OKU yang berdaftar dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat (JKM) yang mempunyai masalah penglihatan, pendengaran, psikiatri, pertuturan, pembelajaran dan lain-lain kecacatan fizikal

  1. Memuat naik MyKad dan kad JKM yang masih dalam tempoh sah laku semasa permohonan pendaftaran kad Nadi
  2. Pemohon dikehendaki untuk membawa MyKad dan kad JKM yang asal untuk tujuan pengesahan semasa tuntutan kad di Kaunter Pusat Khidmat Pelanggan, Perbadanan Putrajaya, Presint 3

 3. PELAJAR SEKOLAH RENDAH DAN MENENGAH:

  PELAJAR SEKOLAH RENDAH:

  Tahun 1 hingga Tahun 6
  (umur 7 hingga 12 tahun) berdasarkan tahun kelahiran

  PELAJAR SEKOLAH MENENGAH:

  Tingkatan 1 hingga Tingkatan 5
  (umur 13 hingga 17 tahun) berdasarkan tahun kelahiran

  1. Memuat naik MyKad/MyKID/Surat Beranak semasa permohonan pendaftaran kad Nadi
  2. Memuat naik surat pengesahan pelajar daripada pihak sekolah untuk tujuan pengesahan pelajar
  3. Pemohon dikehendaki untuk membawa MyKad/MyKID/Surat Beranak yang asal untuk tujuan pengesahan semasa tuntutan kad di Kaunter Pusat Khidmat Pelanggan, Perbadanan Putrajaya, Presint 3
Permohonan Untuk Kad Nadi Putra

Dengan memberikan maklumat anda, anda mengakui bahawa anda telah membaca, memahami dan bersetuju dengan Terma dan Syarat serta PDPA kami.
** Pemohon Telah Wujud **
Print